NORDKUST BYGG

Anlitad totalentreprenör längs norra Sveriges kust

2021: Just nu bygger vi skolor,

villor och ett badhus

Nordkust Bygg har produktionskapacitet för alla typer av byggnationer och ett förtroende som bygger på våra färdigställda projekt. Vi pratar gärna om ett helhetsåtagande, att vara med i ett tidigt skede och med en norrländsk dialekt.

Se våra tjänster

Byggnad under uppförande
v4.jpg
PD_180913_16943.jpg
h3.jpg

Vår prefabfabrik ger en effektiv och fuktfri byggprocess

Nordkust Bygg har via dotterbolaget Lövångerstugor en prefabfabrik för väggelement och byggnadsdelar. Vår produktionsprocess för både små och större byggprojekt blir effektiv och sker i en fuktfri inomhusmiljö.

Lär känna oss

projektprocessen.jpg
lövånger.jpg

Färdigställda projekt

Vi har genomfört många olika byggprojekt genom åren, flera med återkommande beställare och andra på rekommendation. Varje projekt är unikt, med olika förutsättningar, omfattning och målbild. Vi vet att våra kunder uppskattar vår flexibilitet, vårt engagemang och produktionskapacitet, och kan känna sig trygga i att vi förstår både utmaningar, drivkrafter och ambitioner.

Se våra projekt

NORDKUST BYGG AB

Servicegatan 9, 931 76 Skellefteå

Tel: 0910-121 22
E-post: info@nordkustbygg.se
Org. nr: 556924-0426

NORDKUST BYGG Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och utveckling. Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

POVEL PROJEKTLEDNINGSSYSTEM
Nordkust Bygg AB är diplomerade enligt Povel. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

MEDLEM I BYGGFÖRETAGEN
Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Kontakta oss