NORDKUST BYGG

Anlitad totalentreprenör längs norra Sveriges kust

2021: Just nu bygger vi skolor,

villor och ett badhus

Nordkust Bygg har produktionskapacitet för alla typer av byggnationer och ett förtroende som bygger på våra färdigställda projekt. Vi pratar gärna om ett helhetsåtagande, att vara med i ett tidigt skede och med en norrländsk dialekt.

Se våra tjänster

Vår prefabfabrik ger en effektiv och fuktfri byggprocess

Nordkust Bygg har via dotterbolaget Lövångerstugor en prefabfabrik för väggelement och byggnadsdelar. Vår produktionsprocess för både små och större byggprojekt blir effektiv och sker i en fuktfri inomhusmiljö.

Lär känna oss

Färdigställda projekt

Vi har genomfört många olika byggprojekt genom åren, flera med återkommande beställare och andra på rekommendation. Varje projekt är unikt, med olika förutsättningar, omfattning och målbild. Vi vet att våra kunder uppskattar vår flexibilitet, vårt engagemang och produktionskapacitet, och kan känna sig trygga i att vi förstår både utmaningar, drivkrafter och ambitioner.

Se våra projekt