Prata om ditt unika byggprojekt med oss på Nordkust Bygg

Vi är experter på byggnationer, produktionsteknik och byggprocesser, oavsett omfattning. Hör av dig i ett tidigt skede för att prata om behov, krav och målbild som underlag till ditt beslut.

 

NORDKUST BYGG AB Servicegatan 9, 931 76 Skellefteå  Tel: 0910-121 22  E-post: info@nordkustbygg.se

norrland-bakgrund.jpg

Vi kan sätta oss i konferensrummet

 • Anders Ceder

  Projektchef

  076-797 59 03

 • Anders Lundgren

  Platschef

  076-797 59 01

 • Fredrik Tjärnström

  Platschef

  076-797 59 09

 • Kerstin Fahlgren

  Ekonomichef

  076-797 99 40

 • Olov Jakobsson

  Platschef

  076-797 59 06

 • Peder Lundberg

  Vd/Partner

  076-797 59 02

 • Rasmus Tjärnström

  Projektingenjör/Partner

  076-797 59 04

 • Ronnie Berggren

  Partner

 • Sofie Öhgren

  Ekonomiassistant

  076-797 99 45

 • Tobias Lundberg

  Styrelseordförande

  070-328 99 30

NORDKUST BYGG AB

Servicegatan 9, 931 76 Skellefteå

Tel: 0910-121 22
E-post: info@nordkustbygg.se
Org. nr: 556924-0426

NORDKUST BYGG Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och utveckling. Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

POVEL PROJEKTLEDNINGSSYSTEM
Nordkust Bygg AB är diplomerade enligt Povel. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

MEDLEM I BYGGFÖRETAGEN
Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Kontakta oss