top of page

Nordkust Bygg AB
Byggnationer från Mälardalen och upp längs hela norrlandskusten

PD_180913_16970.jpg

Nordkust Bygg AB har stark lokal förankring och ett modernt synsätt på företagande. Våra uppdragsgivare är företag, offentlig sektor och privatpersoner med egna målbilder. Idag bygger Nordkust Bygg AB bland annat industrihus, affärslokaler och bostäder baserat på kunskap om en effektiv, systematisk byggprocess i nära samverkan med våra beställare.

Resultatet är väl genomförda projekt, kvalitet i samtliga led samt stort fokus på beställarens önskemål. Förutsättningen för att vi blir anlitade är våra handplockade kompetenta medarbetare både inom administration och ute på fältet, alla med bred erfarenhet av kravställda byggprojekt.

Nordkust Bygg AB är grundat av erfarenheter. Grundarna är erfarna beställare av entreprenader, som upplevt hur mycket kunde göras bättre. Med erfarenhet från starkt konkurrensutsatta branscher bildades Nordkust Bygg AB. Efter år med ständig utveckling förvärvades 2017 företaget Lövångerstugor och med det en produktionsanläggning för prefabricerade byggelement. Idag kallar vi oss totalleverantör, en byggpartner med helhetsåtagande och kvalitetssäkrad byggprocess som styrka. Företaget är ett partnerskap mellan Ulf Lundberg Företagen AB som ett familjeägt investmentbolag, Vargtornet AB som ingår i en av Sveriges största företagsgrupper samt delägare som både har en operativ roll i verksamheten och sitter med i styrelse och ledningsgrupp.

PD_180913_16970.jpg

Vårt huvudkontor i det norrländska träriket

Välkommen till vårt huvudkontor i Skellefteå, i hjärtat av det Norrländska träriket. I våra nya lokaler har vi samlat projektering, administration och produktionsanläggning på en och samma plats. I väggarna av norrlänsk skog sitter en djup erfarenhet, nyfikenhet och kunskap.

Byggnad under uppförande

Produktionskapacitet för alla byggprojekt

Vi är bra på totalentreprenader, oavsett storlek på byggnationen och oavsett byggnadstyp. Vi har en systematisk byggprocess som gör att vi kan projektera och färdigställa industrihus, flerbostadshus, skolor och villor.

byggelement.jpg

Modern prefabfabrik ger  en effektiv och fuktfri byggnation

Tillsammans med vårt dotterbolag Lövångerstugor har vi en modern och flexibel prefabfabrik för byggelement. Det gör att vår produktion blir effektiv och kan ske i en fuktfri produktionsmiljö.

Produktionskapacitet för byggnationer i trä, stål och betong

Vår produktionskapacitet är utvecklad för att klara de flesta byggnadstyper, oavsett om konstruktionen är i trä, betong eller stål, eller en kombination. Naturligtvis har vi ett upparbetat kontaktnät av underleverantörer som vi använder vid specifika ändamål, och innefattas i vårt helhetsansvar.

projektprocessen.jpg

Erfarna medarbetare med yrkesbevis

På Nordkust Bygg är vi norrländska i hur vi tänker och arbetar och pratar, du kommer känna dig trygg i vårt samarbete. Vi är stolta över vår erfarna medarbetare med yrkesbevis, vårt upparbetade nätverk och våra norrländska rötter. 

povel-diplomering-logga-080416.jpg

Med Povel, en systematisk byggprocess

Nordkust Bygg AB är diplomerade enligt Povel, och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

Povel är utvecklat för bygg-, anläggningsföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får vi verksamhetsledningssystem som binder samman vårt företagets ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

lövånger.jpg

Lövångerstugor är en del av Nordkustbygg

Lövångerstugor är specialister på att producera monteringsfärdiga byggelement efter kundens önskemål. Färdigställningsgraden väljs av kunden, från valda byggnadsdelar till färdigställda hus med eller utan slutmontering.

lövångerstugor.png
Professionell kvinna på ett kontor

Miljö- & hållbarhetsarbete 
är en självklarhet

​Vi tar ett självklart ansvar för den miljö som vi och våra kunder delar. Vi vägleder er genom byggmetoder, byggnadsmaterial och energianvändning. 

Vårt miljö- och hållbarhetsarbete är en viktig och naturlig del i vårt verksamhetsledningsystem Povel, där vi säkerställer våra gemensamt högt ställda krav. Hör av er så berättar vi mer.

bottom of page