Vi genomför ditt byggprojekt

Vi arbetar med byggnadstyper i trä, betong eller stål, gärna med ett helhetsåtagande där vårt samarbete startar i ett tidigt skede. Vår upparbetade byggprocess innefattar projektering, mark, grundlösning, byggnation, installationer och inredning, kontakter med myndigheter och andra partner.

Kontakta oss

PD_180913_16949.jpg
PD_180913_16941.jpg

Industri- och lagerbyggnader

Vi bygger verksamhetsanpassade industrihus och lagerlokaler i stål, betong och träkonstruktioner i olika omfattning.

Falktrsket.jpg
v4.jpg

Verksamhetshus och skolor

Skolor och byggnader för anpassade verksamheter innebär ofta ett intressant förarbete innan byggnationen startar.

hustest.jpg
flerbostadshus.jpg

Flerbostadshus

Byggnation av familjehus, flerbostadshus, studentbostäder, hotell och höghus. Till detta kan vi med fördel använda vår prefabfabrik till delar av produktionen.

h3.jpg
PD_180913_16943.jpg

Villa och småhus

Vår flexibla byggprocess passar lika bra för standardhus som kundanpassade byggnationer. Vi producerar det vi kan i en fuktsäker produktionsmiljö och färdigställer huset på plats.

ombyggnad.jpg
PD_180914_16951.jpg

Ombyggnationer

Din byggnad ska förändras, byggas ut eller anpassas för en ny verksamhet. Kontakta oss så hjälper vi er med hela ombyggnadsprocessen.

h12.jpg
PD_180914_16953.jpg

Interiör

Inredning är ett intressant arbete där vi tillsammans med dig som  kund samverkar med arkitekter och dekoratörer. 

skjutpartier1.jpg
privat.jpg

Byggservice

De mindre jobben gör ofta skillnad. Ett nytt badrum, nya fönster eller ett uterum gör att den plats du redan tycker om blir ännu bättre. Hör av dig för en offert på ditt projekt.

NORDKUST BYGG AB

Servicegatan 9, 931 76 Skellefteå

Tel: 0910-121 22
E-post: info@nordkustbygg.se
Org. nr: 556924-0426

NORDKUST BYGG Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och utveckling. Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

POVEL PROJEKTLEDNINGSSYSTEM
Nordkust Bygg AB är diplomerade enligt Povel. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

MEDLEM I BYGGFÖRETAGEN
Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Kontakta oss