top of page

Nordkust Bygg AB och Lövångerstugor med gemensam prefabfabrik

Tack vare samarbete med Lövångerstugor AB erbjuder vi monteringsfärdiga stugor, familjehus, flerbostadshus, studentbostäder, hotell och höghus.

Byggelement färdigställs i en fuktfri inomhusmiljö för att korta byggtider på plats och därmed minimera negativ yttre påverkan.Nordkust Bygg AB är ett etablerat byggföretag med huvudkontor i Skellefteå. Vi genomför byggprojekt och entreprenad för företag och privatpersoner längs Norrlandskusten och ända ner till Mälardalen.

Comments


bottom of page