Kerstin Fahlgren

Ekonomichef

I'm a paragraph. I'm connected to your collection through a dataset. To update me, go to the Data Manager. The Data Manager is where you store data to use in your site pages, or collect data from site visitors when they submit a form. This collection in the Data Manager is already set up with some fields and content. To customize it with your own content, you can import a CSV file or simply edit the placeholder text. You can also add more fields which you can connect to other page elements so the content displays on your published site. Remember to sync the collection so your content is live! You can add as many new collections as you need to store or collect data.

076-797 99 40

NORDKUST BYGG AB

Servicegatan 9, 931 76 Skellefteå

Tel: 0910-121 22
E-post: info@nordkustbygg.se
Org. nr: 556924-0426

NORDKUST BYGG Vi erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad- och utveckling. Målet är att uppfattas som det mest nytänkande, engagerade och dynamiska bolaget i branschen. Vårt fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

POVEL PROJEKTLEDNINGSSYSTEM
Nordkust Bygg AB är diplomerade enligt Povel. Povel följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001:1.

MEDLEM I BYGGFÖRETAGEN
Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

Kontakta oss